Google anmeldelser
4.9
Baseret på 310 anmeldelser
js_loader

Holdebøjle

Holdebøjle også kendt som Natskinne, Metaltråd, Retainer

Skal du garanteres 100% mod tilbagefald skal din tandregulering som minimum altid afsluttes med både en fastsiddende og en aftagelig holdebøjle.

Videoen og nedenstående tekst forklarer det hele i detaljen.

Hvad enten du har fået rettet tænderne som barn eller voksen, vil der altid være en risiko for at tænderne kan blive skæve igen.

Tænderne falder tilbage til deres oprindelige position. Det kaldes tilbagefaldstendensen. På engelsk orthodontic relapse.

Tilbagefaldstendensen er størst lige efter tandreguleringen, hvorefter den gradvist aftager med årene uden dog at forsvinde helt.

Derfor anbefales livslangt brug af én eller flere holdebøjler (stabiliserende bøjler), hvis man ønsker en garanti for, at tænderne aldrig bliver skæve igen efter endt tandregulering.

Holdebøjlerne inddeles i 2 typer: Fastsiddende og Aftagelige.

Fastsiddende holdebøjler er i daglig tale kendt som metaltråd eller retentionstråd.

Aftagelige holdebøjler er i daglig tale kendt som natskinner eller retentionsskinner og ganebøjler.

Fastsiddende holdebøjle – Retentionstråd (metaltråd)

Her er der tale om en tynd metaltråd, som limes fast på bagsiden af fortænderne.

Metaltråden kan ikke ses forfra.

Tråden fås også i tandfarvet materiale, men erfaringerne mht. holdbarhed og kvalitet er desværre dårlige.

Metaltråden bag fortænderne sidder typisk på 6 tænder

Fordele:

 • tænderne holdes konstant i den rigtige position, fordi den kan ikke tages af
 • man bliver mindre afhængig af natskinner (læs længere nede)
 • den “låser” tænderne bedre end natskinner
 • kan ikke ses, fordi den sidder på bagsiden af tænderne
 • påvirker ikke talen
 • kan ikke mistes, fordi den er limet permanent fast

Ulemper:

 • kræver en del erfaring og rutine af tandplejeteamet at montere korrekt på tænderne
 • samler belægninger 
 • kræver speciel hygiejne at holde ren (se længere nede)
 • holder ikke evigt – kan gå i stykker – forsigtighed med at bide hårde og klæbrige fødeemner af med fortænderne tilrådes

Garanti og Holdbarhed
Hvis retentionstråden er fremstillet og monteret efter højest mulige standarder er holdbarheden god.

Mange oplever desværre problemer med retentionstråden, netop fordi den ikke lever op til de højst gældende standarder. Der er 2 års garanti på tråden.

Mindre reparationer af limen på metaltråden koster typisk 1.500 kr.

En helt ny metaltråd koster ca. 4.000 kr. Fås også i billigere udgaver, men så vil den sandsynligvis være i dårligere kvalitet.
Hvis du får rettet tænderne hos os, er prisen ca. halvdelen.

Du kan spise normalt og tygge normalt, men vi tilråder, at du udviser forsigtighed med at bide hårde og klæberige fødeemner af med fortænderne for at skåne tråden.

Der er størst risiko for, at tråden i overmunden går i stykker, fordi tænderne i undermunden ofte tygger op i tråden.

Renhold

Der findes forskellige slags tandtråd som er designet til at holde rent omkring retentionstråden.

Der vil nemmere kunne danne sig belægninger på bagsiden af tænderne, hvor tråden sidder. Dette er ikke noget problem, så længe du er opmærksom på at holde rent.

Du skal rengøre mellemrummene mellem tænderne under tråden mindst én gang om ugen. Og helst én gang dagligt. Hvis det bløder, når du gør grundigt rent omkring metaltråden er det et tegn på tandkødsbetændelse, fordi hygiejnen ikke er god nok.

Tandbørstning på tråden foretages med et håndfast tryk, så tandbørstehårene kommer godt ind imellem tråden.

Tråden kan ikke tage skade af for hård tandbørstning.

Følg instruktionen du modtager på klinikken. Videoen viser og forklarer det, så der ikke er noget at være i tvivl om.

OBS! Brug ikke tandstikkere, fordi der er risiko for tandkødet mellem tænderne trækker sig tilbage, når du ‘stanger’ tænder.

Mørke trekanter mellem tænderne er her maskeret med plast.

Tandfarvet retentionstråd

Desværre er der endnu ikke kommet tandfarvede produkter på markedet med samme holdbarhed som dem i metal.

Man kan også få en guldbelagt metaltråd, men disse er dyrere.

Holdbarheden af tandfarvede holdetråde er desværre ikke så gode

Aftagelige holdebøjler – Retentionsskinner aka Natskinner og Ganebøjler

Natskinne aka retentionskinne
Ganebøjle aka Hawley Retainer
Retentionsskinner – natbøjler

Fordele:

 • kan tages ud
 • nem at fremstille
 • nemt at holde tænder og retentionsskinne ren, fordi den kan tages af
 • den er næsten usynlig og kan derfor også anvendes i dagtimerne
 • kan også anvendes til tandblegning (se menu Tandblegning)
 • kommer i 3 stk.

Ulemper:

 • kan mistes 
 • større risiko for at tænderne bliver skæve, hvis du ikke bruger den tilstrækkeligt
 • virker kun når man har den på
 • selvom du bruger dem som foreskrevet, kan et meget lille tilbagefald forekomme, som for nogle vil opleves som kosmetisk uacceptabelt
 • skal anvendes non-stop det første år efter tandregulerigen med mindre man har fået monteret en retentionstråd
 • bør først fremstilles 1-2 måneder efter at tandreguleringen er afsluttet, så sammenbiddet får tid til at normalisere sig
Sådan skal du anvende din retentionsskinne (natskinne) hvis du har en tråd på bagsiden af tænderne

Fordi du har en tråd bag fortænderne, er du mindre afhængig af skinnerne, men du skal stadig bruge dem ca. 1 x ugentligt, så du er sikker på, at de altid passer i tilfælde af, at tråden går i stykker.

Tråden på bagsiden af tænderne vil før eller siden gå i stykker eller blive løs!
Du skal kontakte klinikken, så snart du har mistanke herom.
Og du skal bruge dine natskinner hver nat, indtil den er blevet repareret.
Husk at medbringe dine natskinner, når tråden skal repareres.

Natskinnerne skal bruges minimum én gang om ugen.
Ellers risikerer du, at dine tænder flytter sig. Også selvom du har en tråd på bagsiden af tænderne.
Hvis natskinnerne ikke passer, skyldes det, at de ikke har været brugt.
Natskinnerne skal altid medbringes på rejser.
Hvis din tråd går i stykker eller bliver løs, skal du have mulighed for at tage dine natskinner på med det samme, fordi tænderne i værste fald godt kan flytte sig i løbet af et par dage.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinjer.

Medbring skinnnerne til dine regelmæssige tandeftersyn.
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at retentionsskinnerne passer ifm. tandeftersyn.

Sådan skal du anvende din retentionsskinne (natskinne) hvis du ikke har en tråd på bagsiden af tænderne

Retentionsskinnen fastholder tænderne i den ønskede position.
Der skal dog være plads til tænderne i skinnen, hvorfor et meget lille tilbagefald kan forekomme.
Skinnerne skal anvendes resten af livet, fordi tænderne altid vil have en tendens til at falde tilbage.
Tilbagefaldstendensen er størst lige efter tandreguleringen er afsluttet.

Det første år skal skinnerne derfor bruges hver nat og i nogle timer midt på dagen.

Når skinnerne ikke strammer mere kan brugen nedtrappes gradvist og kontrolleret.
I løbet af 1-2-3 år vil det – måske – være tilstrækkelig at anvende skinnen om natten et par gange om ugen. Nogle gange mindre, nogle gange mere.
Det er vigtigt, at du prøver dig frem, så du får en fornemmelse for, hvor meget dine tænder har lyst til at rykke sig tilbage.
Hvis skinnen strammer meget, når den indsættes, er det et udtryk for at tænderne har flyttet sig.
Skinnen vil rette tænderne tilbage igen og skal anvendes oftere.
Strammer skinnen overhovedet ikke når den indsættes, er det et udtryk for, at tænderne ikke har flyttet sig. Skinnen kan anvendes mindre.
Du skal med andre ord bruge skinnerne intelligent.

Skinnerne skal dog minimum anvendes 1 gang om ugen.

Husk altid at medbringe 2 sæt skinner, når du skal ud at rejse!

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!

Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinier.

Medbring skinnnerne til dine regelmæssige tandeftersyn.
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at retentionsskinnerne passer ifm. tandeftersyn.

Genbestilling
Når du tager tager det sidste sæt natskinner i brug anbefaler vi, at du bestiller nye sæt, så du altid har backup skinner.
Du skal strække brugen af hver sæt længst muligt.

Ganebøjle – Hawley Retainer

Er dine tandbuer blevet meget bredt ud i siderne (= et bredere tandsmil) kan en ganebøjle blive nødvendig til at holde på bredden af tandbuen i overmunden, som igen holder på bredden af tandbuen i undermunden.

Sådan bruger du ganebøjlen
Ganebøjlen skal i starten bruges minimum 8 timer i døgnet hver dag.
Du bestemmer selv om det skal være om natten eller i dagtimerne eller en kombination.
Når den ikke strammer mere, kan du begynde at trappe ned.
Start med at springe en dag over.
Derefter 2 dage. Osv.
Du skal dog minimum bruge den 1 gang om ugen. Resten af livet 🙂
Husk at medbringe ganebøjlen, hvis du skal ud at rejse.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinjer.

Medbring ganebøjlen til dine regelmæssige tandeftersyn
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at ganebøjlen passer ifm. tandeftersyn.

Hvad skal jeg vælge? Metaltråd, natskinner, ganebøjle? Konklusion.
Der er fordele og ulemper ved alle typer at holdebøjler.
Hvad der præcis er det rigtige valg for dig vil du blive rådgivet om inden du overhovedet starter op på din tandregulering.

For at kunne garantere dig 100% mod tilbagefald skal du have mindst to holdebøjler, således at du altid har en backup, når den ene holdebøjle går i stykker eller mistes, hvilket erfaringsmæssigt altid vil ske på et eller andet tidspunkt.

Den sikreste og bedste metode i øjeblikket er en kombination af en retentionstråd og en retentionsskinne.

Her følger retningslinjerne:
Retentionstråden vil med garanti gå i stykker, men vi ved bare ikke, hvornår det sker.
No stress: Indsæt din retentionsskinne (natskinne) og book en tid til reparation på 20 minutter, når det passer dig.
Vigtigt! Brug skinnen hver nat og i nogle timer om dagen indtil tråden er repareret.

Holdbarheden af retentionstråden afhænger af hvor meget du belaster den.
Som regel kan den holde 5-10-15 år med mindre reparationer undervejs.
Når tråden er slidt op, tages stilling til om der skal laves en ny, eller om brug af natskinner vil være tilstrækkeligt.
Valget afhænger også af dine ønsker og vaner.
Bemærk at det i begge tilfælde vil være nødvendigt at lave nye natskinner, der passer til dine tænder.

Du kan forlænge levetiden på tråden ved at undgå at belaste den hårdt med afbidning af hårde, seje og klæbrige fødeemner. Brug hellere sidetænderne til gulerødder, karameller, sejt kød osv.
Tråden i overmunden er mest belastet og udsat for slid, fordi fortænderne i undermunden tygger op på bagsiden af tråden.

God hygiejne bag tråden er vigtig for det kosmetiske resultat, fordi tandkødet trækker sig tilbage mellem tænderne over tid, hvis der får lov at samle sig belægninger omkring tråden. Derved opstår der mørke mellemrum mellem tænderne.
Børst derfor med relativ stor kraft på bagsiden af tråden med almindelig blød tandbørste eller elektrisk tandbørste. Begge dele fungerer fint. Tandkødet på bagsiden af tænderne er meget tykt og stærkt og tager ikke skade af det. Det samme gælder for tråden.

OBS! Brug ikke tandstikkere, fordi der er risiko for tandkødet mellem tænderne trækker sig tilbage, når du ‘stanger’ tænder.

Natskinnerne skal bruges minimum én gang om ugen.
Ellers risikerer du, at dine tænder flytter sig.
Også selvom du har en tråd på bagsiden af tænderne.

Natskinnerne skal altid medbringes, hvis du er væk hjemmefra i mere end ét døgn så du kan tage den på, hvis tråden går i stykker.
Tænderne kan i værste fald godt flytte sig i løbet af et par dage.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinjer.

Hvad siger tidligere patienter om os?

Michella H.
1706776525
Luca er yderst professionel og... fantatsisk til at vejlede i den retning man vil. I mit tilfælde galt det Tandretning, hvor han er en af de dygtigste! Flotte resultater og god tryghed hele vejen igennem mod ens ønsker.læs mere
Qiaoyan L.
1706278549
Thanks, Luca, for all the efforts and... patience on my case, which is extremely complicated. I am very satisfied with my current teeth, they look perfect! I would highly recommend the TBT clinic for those who are in need.læs mere
Sandra L.
1704977190
Altid venlig og kompetent behandling... hos Luca ved Tandlægerne Brønshøj Torv. Forventet tandretningsresultat indenfor tidsrammen, uden ekstra omkostningerne eller andre overraskelser. Kan kun anbefales!læs mere
Jeanie P.
1701787488
Jeg har lige afsluttet et forløb med... Invisalign hos Luca, og jeg er mere end tilfreds med resultatet. Hele forløbet har føltes trygt og med super god information undervejs. Alt er gået efter planen, og jeg kan kun varmt anbefale Luca og hans team.læs mere
Raisa S.
1695629235
Jeg kan varmt anbefale Luca til alle... der har brug for en professional Invisalign behandling. Jeg har fået vejledning i hele processen og svar på alle spørgsmål der fremkom. Jeg er rigtig glad for mit nye smil. 1000 tak Luca☺️læs mere
Kia Elisabeth G.
1691414312
Har fået super god vejledning og... behandling af Luca. Har følt mig i gode hænder hele vejen, og er rigtig glad for resultatet.læs mere
Nerea G.
1682602272
I am very happy to have chosen TBT for... the Invisalign treatment. Luca is very professional and always very helpful. Every time I had a doubt or question, he replied very quickly. I am very satisfied with the result and I 100% recommend their services!læs mere
Marco C.
1680172476
Had the Invisalign treatment. Hands... down 5 stars. Great service and availability. Outstanding results. 100% recommendedlæs mere
Max V.
1679917782
Jeg kan klart anbefale Invisalign... behandling med Luca. Under hele forløbet har jeg følt mig i sikre hænder og er super glad for det endelige resultat.læs mere
shirin E.
1675336608
Super fantastisk behandling hos TBT!De... formåede at give mig det smil jeg altid har ønsket mig. Efter at blive afvist hos flere tandlæger, som mente mine tænder var “ kompliceret”, så fik Luca dem lavet på under 1 år!Sindsyg stor anbefaling her fralæs mere
luka D.
1674626871
Jeg har været igennem et... Invisalign-forløb hos TBT. Alt gik som planlagt, og jeg oplevede god kommunikation og fleksibilitet under hele forløbet. Jeg er super glad for mit resultat. Jeg vil helt sikkert anbefale TBT og deres Invisalign forløblæs mere
Rebecca J.
1673380880
Storartet behandling. Jeg oplevede at... være i særdeles trygge og kyndige hænder hele vejen igennem med Luca som behandlingsleder. Pædagogisk, professionel, tydelig og sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde. Jeg giver mine varmeste anbefalinger.læs mere
Lucas la C.
1672823819
Jeg har brugt klinikken en del år... efterhånden, og det har været fremragende service hver eneste gang! Super professionelt arbejde, kan klart anbefales!læs mere
lacour3001
1669993012
Netop afsluttet invisalign behandling... hos Luca Bastholm. Kæmpe anbefaling her fra! Altid Luca der var der til konsultationer og jeg blev sat godt ind i hele forløbet fra A-Å.Hvis du skal have rettet dine tænder hurtig og effektivt, så er der ingen bedre mand til opgaven end Luca Bastholm!læs mere
Thomas J.
1665501045
Jeg har været igennem en større... behandling af mine tænder som har involveret 2 stk Implantater, Invisalign og plast på nogle nedslidte tænder. Både Mikkel (Implantater)og Luca (Invisalign) er meget grundige i deres udførsel og forklaring af deres arbejde. Der er hurtig/nem adgang til behandleren via email, dette brugte jeg både ved opstart og løbende kommunikation. Jeg har modtaget en dygtig og grundig behandling hele vejen rundt som nu er afsluttet med et flot resultat.læs mere
Nikoline B.
1663876214
Jeg anbefaler Luca og tandlægerne... Brønshøj torv til alle, der overvejer at få invisalign. Jeg har fra første konsultation kunne mærke Lucas mange års erfaring og ekspertise indenfor invisalign. Det har gjort mig meget tryg og helt sikker på, at jeg havde valgt det helt rigtige sted at få rettet mine tænder. Jeg har intet negativt at sige om hverken behandlingen eller det søde personale i klinikken.læs mere
Veronika S.
1660558035
Professionel behandling og virkelig... flot resultat efter behandling med Invisalign.læs mere
Maria L.
1659427469
Jeg har netop afsluttet min invisalign... behandling hos Luca. Hele forløbet har været effektivt og resultatet er min drøm. Luca er professionel og man har en oplevelse af, at han har sin største interesse i det perfekte resultat. Jeg vil alle dage anbefalde Luca og TBT, de er sindssygt søde og dygtigelæs mere
Frederikke møller L.
1658481141
Behageligt forløb, aldrig i tvivl om... hvad der skulle ske ved den næste aftale eller hvordan jeg skulle behandle mine tænder og skinner under mit invisalign forløb hos Luca. Kan klart anbefales.læs mere
Andreas K.
1657119174
Jeg har været gennem et 1-års... Invisalign forløb hos Luca med kosmetisk fokus.Jeg gik længe med overvejelser om hvorvidt jeg indlede et tandretningsforløb. Jeg fik forundersøgelser på adskillige københavnske tandklinikker, men var fortsat i tvivl. Særligt da mit problem udelukkende var kosmetisk. Efter afslutningen på mit forløb hos TBT, kan jeg konstatere at det er de bedste penge jeg nogensinde har brugt.Luca og hans team behandler med en uset høj professionalisme. Når end jeg søgte rådgivning, anbefalinger eller blot forklaring, var der både plads, respekt og tid til det. Ikke nok med at Luca har sørget for at mit smil er perfekt, så tog han mig tilmed igennem et utrolig struktureret og tilrettelagt program, der gav mig ro i sindet og gjorde at behandlingstiden var så kort som muligt.Jeg vil til enhver tid give Luca og hans klinik mine varmeste anbefalinger.læs mere
Dirk G.
1656513821
Jeg har været igennem et Invisalign... forløb med Luca. Følte mig altid i trygge hænder og fik besvaret alle de spørgsmål, der opstod i sammenhæng med behandlingen. Kan kun anbefale klinikken.læs mere
Lluís S.
1656506899
I am very happy with the outcome and... can strongly recommend TBT to anyone needing an Invisalign treatment. They are highly skilled and professional, and the communication has been excellent since day 1.læs mere
Renata E.
1656506861
Very satisfied with my invisalign... treatment! I went to so many dentists before to try to solve my teeth problems and all of them said either i would need to remove a tooth or that invisalign would not solve my problem because it was too complicated. Luca, the dentist in Bronshoj Torv said he would fix it with invisalign and i would not need to remove any tooth! And he did it! 😀 Now i finally smile for pictures. Thankslæs mere
Kati H
1656501186
Jeg har fået rettet mine tænder med... Invisalign og er meget tilfreds – både med forløbet og selve resultatet. Jeg har følt mig tryg og velininformeret igennem hele processen. Jeg har ikke kunne smile uden at holde mig foran munden i mange år.Stor tak til Luca, som har hjulpet mig til at smile igen.læs mere
Tanja Ritt V.
1650537978
Jeg har igennem det sidste års tid,... fået rettet mine tænder med Invisalign behandling ved Luca Bastholm. Jeg er ovenud tilfreds med resultatet. Jeg har i hele forløbet følt mig meget tryg og i professionelle hænder. Så en KÆMPE anbefaling skal der lyde herfra.læs mere
Martine B.
1649918909
Fantastisk oplevelse hos Luca, som... rettede mine tænder med invisalign skinner på kun 1 år.Professionel og god dialog igennem hele forløbet. Jeg ville ikke have rettet mine tænder andre steder! 🙂læs mere
Næste anmeldelsejs_loader
Få en gratis vurdering af dine tænder