Google anmeldelser
4.9
Baseret på 303 anmeldelser
js_loader

Holdebøjle(r)

Holdebøjle også kendt som Natskinne, Metaltråd, Retainer

Skal du garanteres 100% mod tilbagefald skal din tandregulering som minimum altid afsluttes med både en fastsiddende og en aftagelig holdebøjle.

Nedenstående forklarer det hele i detaljen.

Hvad enten du har fået rettet tænderne som barn eller voksen, vil der altid være en risiko for at tænderne kan blive skæve igen.

Tænderne falder tilbage til deres oprindelige position. Det kaldes tilbagefaldstendensen. På engelsk orthodontic relapse.

Tilbagefaldstendensen er størst lige efter tandreguleringen, hvorefter den gradvist aftager med årene uden dog at forsvinde helt.

Derfor anbefales livslangt brug af én eller flere holdebøjler (stabiliserende bøjler), hvis man ønsker en garanti for, at tænderne aldrig bliver skæve igen efter endt tandregulering.

Holdebøjlerne inddeles i 2 typer: Fastsiddende og Aftagelige.

Fastsiddende holdebøjler er i daglig tale kendt som metaltråd eller retentionstråd.

Aftagelige holdebøjler er i daglig tale kendt som natskinner eller retentionsskinner og ganebøjler.

Fastsiddende holdebøjler – Retentionstråd | Metaltråd

Her er der tale om en tynd metaltråd, som limes fast på bagsiden af fortænderne.

Metaltråden kan ikke ses forfra.

Tråden fås også i tandfarvet materiale, men erfaringerne mht. holdbarhed og kvalitet er desværre dårlige.

Metaltråden bag fortænderne sidder typisk på 6 tænder

Fordele:

 • tænderne holdes konstant i den rigtige position, fordi den kan ikke tages af
 • man bliver mindre afhængig af natskinner (læs længere nede)
 • den “låser” tænderne bedre end natskinner
 • kan ikke ses, fordi den sidder på bagsiden af tænderne
 • påvirker ikke talen
 • kan ikke mistes, fordi den er limet permanent fast

Ulemper:

 • kræver en del erfaring og rutine af tandplejeteamet at montere korrekt på tænderne
 • samler belægninger 
 • kræver speciel hygiejne at holde ren (se længere nede)
 • holder ikke evigt – kan gå i stykker – forsigtighed med at bide hårde og klæbrige fødeemner af med fortænderne tilrådes

Garanti og Holdbarhed
Hvis retentionstråden er fremstillet og monteret efter højest mulige standarder er holdbarheden god.

Mange oplever desværre problemer med retentionstråden, netop fordi den ikke lever op til de højst gældende standarder. Der er 2 års garanti på tråden.

Mindre reparationer af limen på metaltråden koster typisk 1.500 kr.

En helt ny metaltråd koster ca. 4.000 kr. Fås også i billigere udgaver, men så vil den sandsynligvis være i dårligere kvalitet.

Du kan spise normalt og tygge normalt, men vi tilråder, at du udviser forsigtighed med at bide hårde og klæberige fødeemner af med fortænderne for at skåne tråden.

Der er størst risiko for, at tråden i overmunden går i stykker, fordi tænderne i undermunden ofte tygger op i tråden.

Renhold

Der findes forskellige slags tandtråd som er designet til at holde rent omkring retentionstråden.

Der vil nemmere kunne danne sig belægninger på bagsiden af tænderne, hvor tråden sidder. Dette er ikke noget problem, så længe du er opmærksom på at holde rent.

Du skal rengøre mellemrummene mellem tænderne under tråden mindst én gang om ugen. Og helst én gang dagligt. Hvis det bløder, når du gør grundigt rent omkring metaltråden er det et tegn på tandkødsbetændelse, fordi hygiejnen ikke er god nok.

Tandbørstning på tråden foretages med et håndfast tryk, så tandbørstehårene kommer godt ind imellem tråden.

Tråden kan ikke tage skade af for hård tandbørstning.

Følg instruktionen du modtager på klinikken. Videoen viser og forklarer det, så der ikke er noget at være i tvivl om.

OBS! Brug ikke tandstikkere, fordi der er risiko for tandkødet mellem tænderne trækker sig tilbage, når du ‘stanger’ tænder.

Mørke trekanter mellem tænderne er her maskeret med plast.

Tandfarvet retentionstråd

Desværre er der endnu ikke kommet tandfarvede produkter på markedet med samme holdbarhed som dem i metal.

Man kan også få en guldbelagt metaltråd, men disse er dyrere.

Holdbarheden af tandfarvede holdetråde er desværre ikke så gode

Aftagelige holdebøjler – Retentionsskinner aka Natskinner og Ganebøjler

Natskinne aka retentionskinne
Ganebøjle aka Hawley Retainer
Retentionsskinner – natbøjler

Fordele:

 • kan tages ud
 • nem at fremstille
 • nemt at holde tænder og retentionsskinne ren, fordi den kan tages af
 • den er næsten usynlig og kan derfor også anvendes i dagtimerne
 • kan også anvendes til tandblegning (se menu Tandblegning)
 • kommer i 3 stk.

Ulemper:

 • kan mistes 
 • større risiko for at tænderne bliver skæve, hvis du ikke bruger den tilstrækkeligt
 • virker kun når man har den på
 • selvom du bruger dem som foreskrevet, kan et meget lille tilbagefald forekomme, som for nogle vil opleves som kosmetisk uacceptabelt
 • skal anvendes non-stop det første år efter tandregulerigen med mindre man har fået monteret en retentionstråd
 • bør først fremstilles 1-2 måneder efter at tandreguleringen er afsluttet, så sammenbiddet får tid til at normalisere sig
Sådan skal du anvende din retentionsskinne (natskinne) hvis du har en tråd på bagsiden af tænderne

Fordi du har en tråd bag fortænderne, er du mindre afhængig af skinnerne, men du skal stadig bruge dem ca. 1 x ugentligt, så du er sikker på, at de altid passer i tilfælde af, at tråden går i stykker.

Tråden på bagsiden af tænderne vil før eller siden gå i stykker eller blive løs!
Du skal kontakte klinikken, så snart du har mistanke herom.
Og du skal bruge dine natskinner hver nat, indtil den er blevet repareret.
Husk at medbringe dine natskinner, når tråden skal repareres.

Natskinnerne skal bruges minimum én gang om ugen.
Ellers risikerer du, at dine tænder flytter sig. Også selvom du har en tråd på bagsiden af tænderne.
Hvis natskinnerne ikke passer, skyldes det, at de ikke har været brugt.
Natskinnerne skal altid medbringes på rejser.
Hvis din tråd går i stykker eller bliver løs, skal du have mulighed for at tage dine natskinner på med det samme, fordi tænderne i værste fald godt kan flytte sig i løbet af et par dage.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinier.

Medbring skinnnerne til dine regelmæssige tandeftersyn.
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at retentionsskinnerne passer ifm. tandeftersyn.

Genbestilling
Når du tager tager det sidste sæt Vivera skinner i brug anbefaler vi, at du bestiller et nyt sæt.
Du skal strække brugen af hver sæt længst muligt.

Sådan skal du anvende din retetionsskinne (natskinne) hvis du ikke har en tråd på bagsiden af tænderne

Retentionsskinnen fastholder tænderne i den ønskede position.
Der skal dog være plads til tænderne i skinnen, hvorfor et meget lille tilbagefald kan forekomme.
Skinnerne skal anvendes resten af livet, fordi tænderne altid vil have en tendens til at falde tilbage.
Tilbagefaldstendensen er størst lige efter tandreguleringen er afsluttet.

Det første år skal skinnerne derfor bruges hver nat og i nogle timer midt på dagen.

Når skinnerne ikke strammer mere kan brugen nedtrappes gradvist og kontrolleret.
I løbet af 1-2-3 år vil det – måske – være tilstrækkelig at anvende skinnen om natten et par gange om ugen. Nogle gange mindre, nogle gange mere.
Det er vigtigt, at du prøver dig frem, så du får en fornemmelse for, hvor meget dine tænder har lyst til at rykke sig tilbage.
Hvis skinnen strammer meget, når den indsættes, er det et udtryk for at tænderne har flyttet sig.
Skinnen vil rette tænderne tilbage igen og skal anvendes oftere.
Strammer skinnen overhovedet ikke når den indsættes, er det et udtryk for, at tænderne ikke har flyttet sig. Skinnen kan anvendes mindre.
Du skal med andre ord bruge skinnerne intelligent.

Skinnerne skal dog minimum anvendes 1 gang om ugen.

Husk altid at medbringe 2 sæt skinner, når du skal ud at rejse!

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!

Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinier.

Medbring skinnnerne til dine regelmæssige tandeftersyn.
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at retentionsskinnerne passer ifm. tandeftersyn.

Genbestilling
Når du tager tager det sidste sæt natskinner i brug anbefaler vi, at du bestiller nye sæt, så du altid har backup skinner.
Du skal strække brugen af hver sæt længst muligt.

Ganebøjle – Hawley Retainer

Er dine tandbuer blevet bredt ud i siderne (= et bredere tandsmil) er ganebøjlen rigtig god til at holde på bredden af tandbuen i overmunden, som igen holder på bredden af tandbuen i undermunden.

Sådan bruger du ganebøjlen
Ganebøjlen skal i starten bruges minimum 8 timer i døgnet hver dag.
Du bestemmer selv om det skal være om natten eller i dagtimerne eller en kombination.
Når den ikke strammer mere, kan du begynde at trappe ned.
Start med at springe en dag over.
Derefter 2 dage. Osv.
Du skal dog minimum bruge den 1 gang om ugen. Resten af livet 🙂
Husk at medbringe ganebøjlen, hvis du skal ud at rejse.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinjer.

Medbring ganebøjlen til dine regelmæssige tandeftersyn
Din tandlæge eller tandplejer kan kontrollere, at ganebøjlen passer ifm. tandeftersyn.

Hvad skal jeg vælge? Metaltråd, natskinner, ganebøjle? Konklusion.
Der er fordele og ulemper ved alle typer at holdebøjler.
Hvad der præcis er det rigtige valg for dig vil du blive rådgivet om inden du overhovedet starter op på din tandregulering.

For at kunne garantere dig 100% mod tilbagefald skal du have mindst to holdebøjler, således at du altid har en backup, når den ene holdebøjle går i stykker eller mistes, hvilket erfaringsmæssigt altid vil ske på et eller andet tidspunkt.

Den sikreste og bedste metode i øjeblikket er en kombination af en retentionstråd og en retentionsskinne.

Her følger retningslinjerne:
Retentionstråden vil med garanti gå i stykker, men vi ved bare ikke, hvornår det sker.
No stress: Indsæt din retentionsskinne (natskinne) og book en tid til reparation på 20 minutter, når det passer dig.
Vigtigt! Brug skinnen hver nat og i nogle timer om dagen indtil tråden er repareret.

Holdbarheden af retentionstråden afhænger af hvor meget du belaster den.
Som regel kan den holde 5-10-15 år med mindre reparationer undervejs.
Når tråden er slidt op, tages stilling til om der skal laves en ny, eller om brug af natskinner vil være tilstrækkeligt.
Valget afhænger også af dine ønsker og vaner.
Bemærk at det i begge tilfælde vil være nødvendigt at lave nye natskinner, der passer til dine tænder.

Du kan forlænge levetiden på tråden ved at undgå at belaste den hårdt med afbidning af hårde, seje og klæbrige fødeemner. Brug hellere sidetænderne til gulerødder, karameller, sejt kød osv.
Tråden i overmunden er mest belastet og udsat for slid, fordi fortænderne i undermunden tygger op på bagsiden af tråden.

God hygiejne bag tråden er vigtig for det kosmetiske resultat, fordi tandkødet trækker sig tilbage mellem tænderne over tid, hvis der får lov at samle sig belægninger omkring tråden. Derved opstår der mørke mellemrum mellem tænderne.
Børst derfor med relativ stor kraft på bagsiden af tråden med almindelig blød tandbørste eller elektrisk tandbørste. Begge dele fungerer fint. Tandkødet på bagsiden af tænderne er meget tykt og stærkt og tager ikke skade af det. Det samme gælder for tråden.

OBS! Brug ikke tandstikkere, fordi der er risiko for tandkødet mellem tænderne trækker sig tilbage, når du ‘stanger’ tænder.

Natskinnerne skal bruges minimum én gang om ugen.
Ellers risikerer du, at dine tænder flytter sig.
Også selvom du har en tråd på bagsiden af tænderne.

Natskinnerne skal altid medbringes, hvis du er væk hjemmefra i mere end ét døgn så du kan tage den på, hvis tråden går i stykker.
Tænderne kan i værste fald godt flytte sig i løbet af et par dage.

Det er dit eget ansvar at holde dine tænder på plads!
Garantien på din behandling forudsætter, at du overholder ovenstående retningslinjer.

Hvad siger tidligere patienter om os?

Jeanie P.
1701787488
Jeg har lige afsluttet et forløb med... Invisalign hos Luca, og jeg er mere end tilfreds med resultatet. Hele forløbet har føltes trygt og med super god information undervejs. Alt er gået efter planen, og jeg kan kun varmt anbefale Luca og hans team.læs mere
Raisa S.
1695629235
Jeg kan varmt anbefale Luca til alle... der har brug for en professional Invisalign behandling. Jeg har fået vejledning i hele processen og svar på alle spørgsmål der fremkom. Jeg er rigtig glad for mit nye smil. 1000 tak Luca☺️læs mere
Kia Elisabeth G.
1691414312
Har fået super god vejledning og... behandling af Luca. Har følt mig i gode hænder hele vejen, og er rigtig glad for resultatet.læs mere
Nerea G.
1682602272
I am very happy to have chosen TBT for... the Invisalign treatment. Luca is very professional and always very helpful. Every time I had a doubt or question, he replied very quickly. I am very satisfied with the result and I 100% recommend their services!læs mere
Marco C.
1680172476
Had the Invisalign treatment. Hands... down 5 stars. Great service and availability. Outstanding results. 100% recommendedlæs mere
Max V.
1679917782
Jeg kan klart anbefale Invisalign... behandling med Luca. Under hele forløbet har jeg følt mig i sikre hænder og er super glad for det endelige resultat.læs mere
shirin E.
1675336608
Super fantastisk behandling hos... TBT!De formåede at give mig det smil jeg altid har ønsket mig. Efter at blive afvist hos flere tandlæger, som mente mine tænder var “ kompliceret”, så fik Luca dem lavet på under 1 år!Sindsyg stor anbefaling her fralæs mere
luka D.
1674626871
Jeg har været igennem et... Invisalign-forløb hos TBT. Alt gik som planlagt, og jeg oplevede god kommunikation og fleksibilitet under hele forløbet. Jeg er super glad for mit resultat. Jeg vil helt sikkert anbefale TBT og deres Invisalign forløblæs mere
Rebecca J.
1673380880
Storartet behandling. Jeg oplevede at... være i særdeles trygge og kyndige hænder hele vejen igennem med Luca som behandlingsleder. Pædagogisk, professionel, tydelig og sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde. Jeg giver mine varmeste anbefalinger.læs mere
Lucas la C.
1672823819
Jeg har brugt klinikken en del år... efterhånden, og det har været fremragende service hver eneste gang! Super professionelt arbejde, kan klart anbefales!læs mere
lacour3001
1669993012
Netop afsluttet invisalign behandling... hos Luca Bastholm. Kæmpe anbefaling her fra! Altid Luca der var der til konsultationer og jeg blev sat godt ind i hele forløbet fra A-Å.Hvis du skal have rettet dine tænder hurtig og effektivt, så er der ingen bedre mand til opgaven end Luca Bastholm!læs mere
Næste anmeldelsejs_loader
Få en gratis vurdering af dine tænder